โรงเรียนธงชัยวิทยา

เลขที่ 160 หมู่ที่ 5 ตำบลธงชัย

อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

รหัสไปรษณีย์ 77190


โทรศัพท์ / โทรสาร 032-816253

Website : www.tcwschool.ac.th

Email : thongchai.pkn@gmail.com

Facebook Page : @ThongchaiwittayaPKN